Paslaugų teikimo taisyklės

VšĮ „Mano šeimos akademija” mokymų paslaugų teikimo taisyklės

1. Mokymai pradedami vykdyti susidarius ne mažiau 3 asmenų grupei arba 2 poroms. Dalyvis, užsiregistravęs į mokymus, privalo per 3 kalendorines dienas sumokėti numatytą registracijos mokestį, kuris įeina į visos programos kainą.

2. Dalyvis, užsiregistravęs į mokymus, likus 3 kalendorinėms dienoms iki mokymų turi sumokėti visą programos kainą.

3. Išankstinis registracijos mokestis taikomas užtikrinti dalyvavimą mokymų programose („Nėštumas“, „Gimdymas. Trumpi mokymai“, „Pasimokykime gimdyti“, „Kūdikio priežiūra“ ), suma – 15 Eur.

4. Jeigu dalyvis nesusimoka išankstinio registracinio mokesčio, „Mano šeimos akademija“ negarantuoja dalyviui vietos mokymuose.

5. Keisti mokymų laiką (programą) galima likus 3 kalendorinėms dienoms iki mokymų pradžios. Kitu atveju išankstinis registracijos mokestis negrąžinamas. Prieš registruodamiesi į programą, įsitikinkite, ar tikrai galėsite dalyvauti nurodytu laiku.

6. Jeigu dalyvis sumokėjo visą kainą ir negali dalyvauti dėl rimtos priežasties (pvz., ligos atveju, patvirtinus pažyma), jis privalo pranešti ne vėliau kaip prieš 24 val. iki mokymų pradžios. Dalyvis bus perregistruojamas j kitą mokymų laiką. Jeigu dalyvis atsisako toliau dalyvauti mokymuose, derinama su administracija (vadovu). Žr. 5 punktą dėl registracijos mokesčio.

7. Jeigu mokymų metu dalyvis negali dalyvauti programos užsiėmime, jam bus sudaryta galimybė dalyvauti užsiėmime kartu su kita grupe. Tai derinama su administracija (vadovu).

8. Dalyviui, nutraukusiam mokymus ar praleidusiam mokymus numatytu laiku, „Mano šeimos akademija“ pinigų negrąžina.

9. Dalyviui, laiku – prieš mokymų pradžią – pranešusiam apie nedalyvavimą, pinigai už apmokėtas paslaugas grąžinami, jei „Mano šeimos akademija“ buvo informuota apie nedalyvavimą elektroniniu paštu arba telefono skambučiu ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki mokymų pradžios.

10. „Mano šeimos akademija“ turi teisę panaikinti iš anksto neįspėjusio dalyvio registraciją, jeigu dalyvis už mokymus nesumoka per 3 kalendorines dienas nuo užsiregistravimo dienos.